Láska, která nezná hranic


Když si na tobě tvůj muž vylije frustraci, protože jsi udělala něco jinak, než očekával, a ty máš najednou na jazyku také nějaký podobný jed, kterým bys mu to chtěla vrátit, ale místo toho udržíš v sobě ten přetlak, a jen se mlčky díváš do jeho očí a cítíš bolest a nikam před ní neutíkáš, a dovoluješ, aby tě na chvíli vzala kamsi daleko..., ona postupně vyčerpá svůj potenciál a rozpustí se.

Pak si možná uvědomíš, že i ty podobným způsobem zraňuješ, když si nevíš rady se svojí emocionální nepohodou. A až se s tebou bude chtít příště tvůj muž milovat, obejmeš skrze něj bolest - nejen tu vlastní, kterou cítíš, ale i bolest, kterou způsobuješ jemu nebo druhým a neuvědomuješ si to. Pak se pozvolna začne otvírat ve tvém srdci prostor pro lásku, která nezná hranic.


Chcete si o tématu pohovořit osobně?

Chtěli byste ve svém partnerském vztahu prožívat víc úcty a vzájemného propojení?

Přijměte pozvání na setkání s rodinnými konstelacemi