Pečuj o svou vnitřní krásu


Lásku muže nezískáš pěčí o něj, jako bys byla jeho matka, ani péčí o sebe, jako bys byla jeho milenka, ale péčí o svůj vnitřní prostor. Když zabalíš soucitem svá vnitřní zranění, která ti partner svým chováním "probouzí ze spánku zapomnění",  a přestaneš je schovávat před ním i sama před sebou.

A když pak takhle vědomě a bez obviňování přistoupíš ke konfliktu, který se mezi tebou a tvým partnerem občas odehraje, a protruchlíš rány svojí vlastní minulosti, otevřeš své srdce a tím i dveře k další úrovni lásky mezi vámi.


Chcete si o tématu
pohovořit osobně?

Chcete ve svém partnerském vztahu zažívat více otevřenosti, úcty a vzájemného propojení?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými kostelacemi.