Sebeúcta: základ každého vztahu


Základy jakéhokoli vztahu tvoří zdravá sebeúcta. Chceš-li, aby se na tebe ten druhý díval s láskou, dívej se tak na sebe nejdřív ty sama. Měj k sobě úctu navzdory všemu, co si myslíš, že tě od ní odděluje,
a nestav se zády k těm aspektům svého chování, které si myslíš, že by mohly tvou sebeúctu ohrozit. Naopak - setrvej v kontaktu s emocemi, které se v tobě takovou aktivitou spustí. Bude ti to nepohodlné a nejraději bys utekla k nějaké "náhradní" aktivitě. Ale když vytrváš a tyto emoce skrze tebe projdou, ucítíš dotek lásky. Lásky, která objímá nejen tebe, ale i všechny a všechno ostatní.

Chcete si o tématu pohovořit osobně?

Chtěli byste se dovědět více o tom, jak posílit úctu k sobě samým a udělat k tomu praktické kroky?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými kostelacemi.