Jak naložit s nepřáteli


Proč neoplácet zlo zlem? Protože zlo, které vyšleš, se k tobě vrátí. Nalož s ním tak, že jeho existenci necháš zaniknout. Třeba takhle: Až ti bude někdo nepříjemný od pohledu a ty s ním budeš muset o něčem jednat, uvědom si myšlenku, která tě napadla, když jsi toho člověka uviděl. Všimni si emoce, kterou v tobě setkání s ním probudilo. A pak si od této emoce a od té myšlenky kousek poodstup.

Uvědom si, že ti ten člověk dává skrze tvé emoce zprávu o tobě samotném. Zůstaň neutrální a nepovyšuj se nad ním, ani se nepodbízej. Bude-li tě tvá mysl svádět k tomu, aby ses povyšoval, uvědom si, že nejsi lepší.  Pokud nezachytíš tyto jemné pochody, které se v tobě automaticky spouštějí, bude vaše spolupráce či rozhovor drhnout. Nezapracuj na sobě ale proto, abys ho touhle technikou "ošálil". Takhle to nefunguje. Cílem je vrátit se k sobě. Ten, kdo soudí a srovnává, nejsi ty. Je to jen tvoje součást. Ty dokážeš tyto pochody mysli sledovat a z pozice pozorovatele zvolit, jak se zachováš. Nemusíš být otrokem svých automaticky naskakujících myšlenek či emocí. Po takovém vědomém zacházení s nimi se v tobě rozprostře zvláštní pocit pokoje, radosti a vnitřní síly. A tenhle pocit daleko přesáhne uspokojení z výhry, když se ti podaří druhého uargumentovat, či nad ním jakkoli jinak zvítězit.


Chcete si o tématu pohovořit osobně?

Chtěli byste získat zdravější nadhled ve vypjatých situacích?

Přijměte pozvání k setkání s rodinnými konstelacemi.