Skutečný užitek


SKUTEČNÝ UŽITEK

Když tě nadzvedne něco, co tvůj partner odbyde nebo udělá jinak, než sis přála nebo očekávala, nedovol emoci, kterou to v tobě probudilo, aby udávala směr, kterým se bude ubírat tvoje jednání. Nereaguj. Dýchej. Buď. Tak dlouho, až ucítíš, že přetlak v tobě povolil. 

Teprve potom, co v tobě proběhne tenhle proces transformace, budeš vědět, co na to říct tak, aby to přineslo skutečný užitek. Tobě i jemu.


Chcete si o tématu pohovořit osobně?

Chtěli byste ve svém partnerkém vztahu prožívat více otevřenosti, úcty a vzájemné blízkosti?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými konstelacemi.