Sebeláska a jak ji rozeznat od sobectví


Určujícím faktorem v tom, jak se náš život odvíjí, je zdravá sebeláska. Projevuje se jako schopnost přistupovat k sobě laskavě se vším, co k nám patří; starat se o své fyzické, emocionální a duchovní potřeby a jejich naplnění. Máme-li v sobě zdravou míru sebelásky, vztahujeme se i k lidem a celé přírodě s úctou a vděčností.

Neplést si sebelásku se sobectvím 

Sebeláska je odrazem naší sebehodnoty, kterou si přinášíme do svého dospělého života z rodiny, do které jsme se narodili a kde jsme vyrůstali. Je to důsledek emocionálního dědictví našich předků - životní energie, lásky a úcty k životu, která k nám od nich plyne. Sobectví je naopak mírou tohoto dluhu, který chceme v dospělosti stále naplnit, ať už to vypadá jakkoli: máme pocit, že máme málo peněz, úspěchu, oblíbenosti, něhy a pozornosti blízkých atd.

Odkud se sebeláska bere?

Základním předpokladem pro naši zdravou sebehodnotu a z ní plynoucí sebelásku je emocionální dědictví našich předků. Do jaké míry je toto dědictví zatíženo vzdorem či rezignací vůči událostem, kterých byli ve svém životě svědky, do takové míry jsme napojení na proud životodárné energie. Toto dědictví je cosi jako razítko, kterým jsme označeni a se kterým vstáváme a uléháme. S ním jdeme do všech situací, které nás v životě potkávají.  Vše, co říkáme, jak smýšlíme a jak jednáme je tímto razítkem označeno. Když si uvědomíme tyto souvislosti, otevírá se před námi cesta k novému myšlení a chování.

Jak navýšit sebelásku

Chceme-li navýšit hodnotu, kterou přikládáme sami sobě, je potřeba uzdravit svá vnitřní zranění a vystoupit ze vzdoru či rezignace spojenými s událostmi, které byly složité nebo zraňující. V tomto směru nám můžou pomoci terapeutická setkání s rodinnými konstelacemi. Konstelace umoňují se na život  dívat z hlubšího úhlu pohledu a tak uchopit události, které se staly, novým způsobem. Pak je smíření s minulostí snadnější a k nám může začít proudit více vyživující energie z rodových kořenů. 

Jak pomáhá sebeláska žít vědomě

Když přestaneme plýtvat energií na popírání svých nepohodlných emocí z minulosti, můžeme ji začít používat k tvoření a ve svůj prospěch.  Začneme sami sebevidět s větší laskavostí. Přestaneme sami sebe peskovat a srovnávat se s ostatními. Vzdáme se výčitek, že děláme co nechceme, a neděláme, co bychom rádi. A když se se svými krásou neoplývajícími vlastnostmi budeme přijímat my sami, začnou nás akceptovat časem i ostatní. Rázem ubyde situací, které nám byly dříve nepříjemné. Naše chování bude vykazovat větší míru laskavosti i pevnosti. Poztivní přístup, vyvěrající z naší posílené sebelásky ovlivní i chovají druhých lidí k nám.

Od oběti k tvůrci

Získaná svoboda nám umožní místo jedovatých šípů vysílat do okolního světa úctu a respekt přes všechny odlišnosti, které nás dříve dráždily. Mraky na nebi se roztrhnou a do našeho života se vrátí  slunce.


Chcete si o tématu
pohovořit osobně?

Chcete si sami sebe upřímně cenit
a zažívat více úcty a lásky ze strany svého okolí?

 Přijměte pozvání k účasti na semináři s rodinnými kostelacemi.

Zlost a jak s ní dětem pomoci aneb Skrytý poklad

Vztek je u dětí emocí, se kterou si často nevíme rady. Nabízím pár užitečných poznatků, jak se zachovat, když se zlost objeví u vašeho dítěte nebo se bude chystat přemoci i vás.

Smíření: Proč je důležité a jak ho rozeznat od rezignace

Smíření: Proč je důležité a jak ho rozeznat od rezignace

Když dovolíme svým slzám téct, ustává boj. Ponoříme-li se do svého srdce a necháme odejít smutek, staneme se soucitnějšími i plni laskavé vntiřní síly.

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

Problémy se spaním můžou nastoupit z mnoha důvodu: ztráta zaměstnání, partnera nebo partnerky, stěhování, složité situace v osobním či pracovním životě, vážná nemoc vašeho dítě, smrt někoho z blízkých atd. Nespavost ale může nastoupit také bez příčin; tedy bez těch zjevných.