Smíření: Proč je důležité a jak ho rozeznat od rezignace


Jak rozeznat smíření od rezignace? A je vůbec potřeba zabývat se tím, jak jsme se postavili k situaci, která už je za námi a kterou bychom, pokud by to bylo proveditelné, raději vymazali ze seznamu svých prožitků a vzpomínek?

Smíření je jednou z věcí, bez které náš život začne vysychat jako řeka, když dlouho neprší. Slzy, které potlačíme a ony přestanou téct a přinášet úlevu od bolesti, se promění ve zlost nebo apatii. Tak ale vyschne i koryto řeky, kterým k nám teče radost a láska.

Prvním krokem ke skutečnému smíření je, uvědomit si, že je to jediná cesta, jak dát pozastavenou životní energii opět do pohybu. Dalším krokem je přestat popírat své emoce, které máme s danou situací spojené. Emoce nejsou nás nepřítel. Jsou darem, kterým když opovrhneme, ztratíme kompas na cestě životem. Jsou jako přítel, který nás žádá o pozornost. A když je budeme brát vážně a dovolíme jim bezpečně odejít z našeho bytí, můžeme minulé negativní prožitky proměnit v obdarování. Energii, kterou jsme do té doby vydávali na jejich potlačení osvobodíme a spolu s ní ožijeme. Smíření neznamená, že zapomene na to, co stalo, ale když si na danou situaci vzpomeneme, nebudeme už cítit bolest, vztek nebo smutek.Rezignace je naproti tomu stav, kdy jsme sami sebe přesvědčili, že traumatizující situace je už za námi, ale emoce jsme popřeli nebo se jim vyhnuli. Tak se naše energie ztrácí v jejich popírání a všechno, do čeho se pouštíme, stojí víc úsilí. Barvy Života blednou  a vytrácí se z něj upřímná radost.

"Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to, co nám udělali druzí, ale co s tím uděláme my.

 Filmy na téma odpuštění:
Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě
Dakota 37


Chcete si o tématu
pohovořit osobně?

Trápí vás pocity křivdy, které v sobě nosíte?
Chcěli byste najít cestu k odpuštění a osvobození?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými kostelacemi.

BLOG >>

Najděte sami  sebe
za svým naučeným chováním

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

Problémy se spaním můžou nastoupit z mnoha důvodu: ztráta zaměstnání, partnera nebo partnerky, stěhování, složité situace v osobním či pracovním životě, vážná nemoc vašeho dítě, smrt někoho z blízkých atd. Nespavost ale může nastoupit také bez příčin; tedy bez těch zjevných.

Sebeláska & Proč je důležitá, a jak ji rozeznat od sobectví

Sebeláska & Proč je důležitá, a jak ji rozeznat od sobectví

Chceme-li se ve svém životě cítit vyrovnaní a plni síly i upřímné laskavosti, potřebujeme zpevnit základy, ze kterých vyrůstá naše vlastní sebeúcta.

Hranice: Kudy ke zdroji své sebeúcty

Hranice: Kudy ke zdroji své sebeúcty

Jdete sami proti sobě, abyste uspokojili druhé? Zapomínáte na sebe, ale nikdo to dostatečně neoceňuje? Dáváte víc, než opravdu chcete?