Smíření: Proč je důležité a jak ho rozeznat od rezignace


Jak rozeznat smíření od rezignace? A je vůbec potřeba zabývat se tím, jak jsme se postavili k situaci, která už je za námi a kterou bychom, pokud by to bylo proveditelné, raději vymazali ze seznamu našich prožitků a vzpomínek?

Smíření je jednou z věcí, bez které, náš život začne vysychat jako řeka, když dlouho neprší. Slzy, které potlačíme a ony přestanou téct a přinášet úlevu od bolesti, se promění ve zlost nebo apatii. Tak ale vyschne koryto řeky, kterým k nám teče i radost a láska.

Prvním krokem ke smíření s událostmi, které se  nám v životě staly a vyvolaly negativní odezvu, je, uvědomit si, že je to jediná cesta, jak dát pozastavenou životní energii opět do pohybu. Dalším krokem je přestat popírat nebo se utápět v negativních emocích, které v nás situace z minulosti zanechala. Emoce nejsou nás nepřítel. Jsou darem, kterým když opovrhneme, ztratíme kompas na cestě životem. Potřebujeme se s nimi naučit zacházet jako s přítelem, který nás žádá o pozornost. Pak můžeme minulé prožitky definitivně propustit a energii, kterou jsme do té doby vydávali na potlačení nepohodlných emocí osvobodit a spolu s ní ožít. Smíření neznamená, že zapomene na to, co stalo, ale když si na danou situaci vzpomeneme, nebudeme už cítit bolest, vztek nebo smutek.

Rezignace je naproti tomu stav, kdy jsme sami sebe přesvědčili, že traumatizující situace je už za námi, ale emoce jsme popřeli nebo se jim vyhnuli. Tak se naše energie ztrácí v jejich popírání a všechno, do čeho se pouštíme, stojí víc úsilí. Život ztácí barvy a vytrácí se z něho upřímná radost.

"Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to, co nám udělali druzí, ale co s tím uděláme my.


Chcete si o tématu
pohovořit osobně?

Trápí vás pocity křivdy, které v sobě nosíte?
Chcěli byste najít cestu k odpuštění a osvobození?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými kostelacemi.

BLOG >>

Najděte sami  sebe
za svým naučeným chováním

Proměny ve vztahu

Proměny ve vztahu

Jak naložit s nepřáteli

Jak naložit s nepřáteli

Rozhodni se pro sebe

Rozhodni se pro sebe

Možná vás napadne: pro koho bych se asi tak mohla rozhodovat, když ne pro sebe? Hned vysvětlím, kam mířím, a proč stojí za to o tématu popřemýšlet.