Život v nejistotě a změně


nový -proc nejistota a kam budes smerovat v clanku

Rok 2020 nám lidem v mnohém zamotal hlavu. Přinesl spoustu nejistoty a pro mnohé z nás i nečekané ztráty. Nikdo z nás nebyl na něco takového nečekal a nebyl na ně připravneý.

Korenz krize

Všichni vstupujeme do života s dědictvím předešlých generací, které na sebe bereme příchodem na tento svět. Po svých předcích dědíme nejen fyzickou podobu, ale i důsledky nedořešených událostí, kterými procházeli. Aniž bychom si to uvědomovali, je toto dědictví určující v tom, do jakých situací se budeme ve svém dětství dostávat a jaké prožitky a zkušenosti si do dospělého života odtud odneseme. Dvě velká světová náboženství pro to mají názvy  "karma" nebo "dědičný hřích". Tuto štafetu jsme si ve svých rodech donedávna předávali zcela nevědomě a automaticky. Nastává doba, kdy si začínáme uvědomovat souvislosti, kterými tvoříme svůj život, a dostáváme tak šanci přetnout "moc zla". Pro sebe a své blízké i pro generace, které přichází po nás.

Pro inspiraci doporučuji knihu Pemy Chödrön
"Žít s lehkostí v nejistotě a změně."

...příčina našeho utrpení tkví v neschopnosti snášet nejistotu a v popírání nezakotvenosti lidské existence...

TRANSFORMAČNÍ POTENCIÁL KRIZE

Krize, která se na nás snesla v podobě pandemie Coronaviru nás uvrhla do situací, které od nás vyžadovaly a stále vyžadují přehodnotit své myšlení a chování. To nás  může mnohému naučit, budeme-li ochotni se začít dívat se novým úhlem pohledem.

Můžeme se učit vnímat pokoru vůči životu, který nás přesahuje a je větší, než my sami a který se odmítá přizpůsobit našemu chtění. S touto lekcí nemusíme čekat, až nadejde čas našeho odchodu na "druhou stranu", kdy nám to definitivně dojde. Do zdravější a reálnější podoby sebe samých můžeme využít i příležitosti, které nám toto období nejistoty, zmatků a ztrát přináší.

Smrt, kterou jsme se jako západní společnost snažili vytěsnit a vyhradit jí místo tak, abychom se s ní setkávali co nejméně, se najednou jeví mnohem blíž, než před tím. Umírají lidé, které jsme znali, někdy do té doby zdraví a nejen staří. Život se najednou začíná jevit v trochu jiných barvách, než jak jsme ho doteď znali. Zemřel-li někdo z našich blízkých, dojde nám, že není způsob, jak ho vrátit zpět do života. A my zůstáváme sami se svou bezmocí a prázdnotou zmatení a plní bolesti, ve společnosti otázek, na něž tušíme, že už nikdy nepřijde žádná odpověď. 

Nemusí jít ale nutně jen o tragédie, abychom se s pocitem vlastní bezmoci setkali. Denně se dostáváme do situací, které nemůžeme změnit. Jsou méně dramatické, ale přesto nás zaměstnávají a obírají o energii a chuť do života. Třeba když přijdeme o práci, nebo se nám rozpadá partnerský vztah, nevíme si rady s chováním svých dorůstajících dětí, řešíme závažné zdravotní problémy svoje nebo někoho z blízkých atd. Co uděláme v takových situacích? Zanevřeme na svět a uzavřeme se do sebe s pocitem bezvýchodnosti? Budeme hledat viníka nebo zvolíme nějakou jinou náhradní strategii, jak se emocím vyhnout?  

MOC NAD BEZMOCÍ

Když budeme  své emoce brát vážně a rozhodneme se vědomě čelit pocitům prázdnoty a bezmoci a odevzdáme se jejich transformačnímu potenciálu,  stanou se nám ukazatelem na cestě k moudrosti, soucitu a lásce.

VDĚČNOST

Postupně si osvojíme schopnost vidět problémy a ztráty jako výzvu a výzvu jako příležitost  či prostředek k rozvinutí svého potenciálu žít moudře a šťastně. Začneme se dívat na sebe a lidi kolem novým úhlem pohledu a vše, co jsme doposud měli za samozřejmost, se začne jevit jako dar. Zjistíme, že štěstí netkví v tom, že něco získáváme, ale že je to základ našeho bytí. 

ZASLECHNĚME VOLÁNÍ

Přeji nám všem, abychom tento náročný čas,  kterým jsme procházeli a mnozí ještě prochází, využili k hlubšímu zamyšlení se nad sebou a svým životem a zaslechli volání svého srdce či duše. Abychom se osvobodili od pocitu vlastní falešné moci a zjistili o sobě víc, než víme a žijeme. 

"Svět nezměníme, ale svůj vztah k němu změnit můžeme."

Knihy, co mě zaujaly
Ken Wilber: Odevzdání a odhodlání; Scott Peck: Nevyšlapanou cestou; Bill Plotkin: Soulcraft & Síla duše; Krishnananda a Amana Trobe: Probouzení zranitelnosti; Caroline Myssová: Anatomie ducha & Sedm úrovní síly a léčení; Bronnie Ware: Čeho nejvíc litujeme před smrtí; Bert Hellinger: Rodinné konstelace - objevná síla; Marianne Franke- Gricksch: Patříš k nám!

Filmy k inspiraci
Dakota 38; Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě; Dobrý Will Hunting; Králova řeč. 

SMÍŘENÍ, ODPUŠTĚNÍ

Smíření se s událostmi, které se staly, je jednou z věcí, bez které, náš život začne vysychat jako řeka, když dlouho neprší. Slzy, které potlačíme, a ony přestanou přinášet úlevu od bolesti, se promění ve zlost nebo apatii. Tak ale vyschne i koryto řeky, kterým k nám proudí životní energie spojená s radostí, láskou a životním elánem.


Chcete si o tématu
pohovořit osobně?

Chcete porozumět hlubším souvislostem,
kterými tvoříte svůj život?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými kostelacemi
a osvoboďte se od pout minulosti.

Zlost a jak s ní dětem pomoci aneb Skrytý poklad

Zlost a jak s ní dětem pomoci aneb Skrytý poklad

Vztek je u dětí emocí, se kterou si často nevíme rady. Nabízím pár užitečných poznatků, jak se zachovat, když se zlost objeví u vašeho dítěte nebo se bude chystat přemoci i vás.

Smíření: Proč je důležité a jak ho rozeznat od rezignace

Smíření: Proč je důležité a jak ho rozeznat od rezignace

Když dovolíme svým slzám téct, ustává boj. Ponoříme-li se do svého srdce a necháme odejít smutek, staneme se soucitnějšími i plni laskavé vntiřní síly.

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

Problémy se spaním můžou nastoupit z mnoha důvodu: ztráta zaměstnání, partnera nebo partnerky, stěhování, složité situace v osobním či pracovním životě, vážná nemoc vašeho dítě, smrt někoho z blízkých atd. Nespavost ale může nastoupit také bez příčin; tedy bez těch zjevných.