6.4.2024 | 9:30 - 18:00

Rodinné konstelace

Seminář vám umožní podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu a najít trvalé řešení potíží v jakékoliv oblasti života. Max. 12 účastníků.

Obnovte zdravé propojení se svými rodovými kořeny a získejte zpět radost, sílu i lásku.

Seminář s rodinnými konstelacemi zprostředkovává poznání spojené s prožitkem, že osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví a vystoupením z role oběti.

"Podstatné není to, jaké emocionální dědictví si ze svého rodu neseme, ale jak s ním naložíme."

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
minulost změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu,  nahlédnout do hlubokých vrstev našich rodinných systémů a přinést uvědomění a uzdravení. Smířit se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, pak můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým a automaticky se přenáší do každého vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Centrum Dayal


Regenerační studio Dayal spojuje lidi, kteří se různými cestami snaží o dosažení rovnováhy těla, mysli a duše. S úctou k duchovním principům, jež nás přesahují se vzájemně inspirujeme ke společnému růstu.

Informace


Adresa

Praha 2, Nové Město

Cena semináře

1700 Kč při platbě do týdne předem. Později 1900 Kč.

Konstelace vybíráme losem.

Přihlásit se


Přihlašujte se, prosím, včetně tel. kontaktu. Děkuji.

Nadcházející akce

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Poznej sám sebe

Poznej sám sebe