LÁSKA • VZTAHY • TRANSFORMACE

Rodinné konstelace & transformace

Marcela Pešková

Převezměte odpovědnost za své nepohodlné emoce. Změňte svůj odmítavý postoj k minulosti a objevte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Najděte sami sebe za svým naučeným chováním! Tak se vám otevře nový životní prostor.

O MNĚ

Rodinné konstelace mi pomohly
uvidět život v širších souvislostech.

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou, a na co mě upozorňují. Cítila jsem a stále cítím, silnou potřebu zkoumat  zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.


Více o mně >>

KONSTELAČNÍ SEMINÁŘE

Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my.


SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Poznejte principy,
které vás podporují

Rodinné konstelace jsou prostředkem, jak uzdravit nezhojené rány minulosti a tak objevit sami sebe za svým naučeným chováním. Zviditelňují skryté mechanismy, které stojí v pozadí toho, jak přemýšlíme a jak se rozhodujeme.


RODINNÉ KONSTELACE PRO ŽENY

Sdílení v bezpečném prostředí podobně naladěných žen

Setkání jsou určena vám ženám, které potřebujete dosytit potřebu být přijímány a respektovány ve svojí jedinečnosti a obnovit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí.


AKCE PRO NEZADANÉ

Poznejte univerzální
zákony lásky

Setkání jsou určena vám, kteří jste nezadaní a stojíte o navázaní partnerského vztahu. Jste si vědomi toho, že zdravá sebeúcta je základem každého živého vztahu.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Jediný krok, který nevede k cíli,
je ten, který neuděláme

600 Kč/60 minut  | osobně nebo přes telefon

BLOG

Hranice: Kudy ke zdroji své sebeúcty

Hranice: Kudy ke zdroji své sebeúcty

Jdete sami proti sobě, abyste uspokojili druhé? Zapomínáte na sebe, ale nikdo to dostatečně neoceňuje? Dáváte víc, než opravdu chcete?

Co víkendové semináře přinesly účastníkům

„Doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám. 
Lucie
"Pomáháš mi v konstelacích odkrýt co je za mým egem a ukázat skutečný důvod problémů. Oceňuji Tvoji schopnost nacítit podstatu a navést mě (a ostatní) k řešení. Už se mi občas daří být v situacích beze strachu a stát na vlastních nohách. Vnímám změnu ve vztahu k partnerce, k rodině, k systému kolem nás. Žije se mi lépe. Chápu a vidím, že mám ještě hodně "práce" před sebou, radost mám už dnes."
Karel

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní svůj negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy z úhlu pohledu, který nám zůstává obvykle skryt. Propustit minulé negativní zkušenosti a navázat zdravé propojení se svými rodovými kořeny. Tak do našich životů  začne proudit víc energie a síly a vztahům se dostane tolik potřebné úcty a lásky.

Marcela Pešková

IČO: 62426346
Platební údaje: 3445556662/2010