LÁSKA • VZTAHY • TRANSFORMACE

Rodinné konstelace

Hledáte více opravdové radosti, lásky a porozumění ve vztazích? Vyzkoušejte metodu rodinných konstelací. Rodinné konstelace umožňují uzdravit rány minulosti a vnést do našich vztahů více tepla a lásky. Usnadňují zdravě se propojit s energií předků a pochopit, přijmout a propustit minulé negativní zkušenosti a proměnit je v moudrost.

Večerní
rodinné
konstelace

Jsou určeny vám, kteří chcete poznat skryté souvislosti, kterými utváříte vztah k sobě, druhým, svému zdraví i penězům. Přijďte odhalit, kudy vede cesta k radosti, lásce i úspěchu.

Vícedenní
konstelační
semináře

Pro vás, kteří cítíte intenzivní potřebu porozumět sami sobě, svým blízkým a životu a trvale se posunout směrem ke štěstí a hojnosti. Poznejte principy, které vás podporují. 

Ženský kruh
a konstelace

Je určen vám ženám, které potřebujete dosytit potřebu být přijímána a respektována ve svojí jedinečnosti a obnovit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z čeho jste vzešly.

Jediný krok, který nevede k cíli je ten, který neuděláme.