MARCELA PEŠKOVÁ

Rozvoj osobnosti
& rodinné konstelace

Nejde o to co nám udělali druzí,
ale o to, co s tím uděláme my.

Převezměte odpovědnost za své nepohodlné emoce. Změňte odmítavý postoj k minulosti a objevte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Najděte sami sebe za svým naučeným chováním. Tak se vám otevře nový životní prostor.

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech.

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou a co mi chtějí říct. Cítila jsem a stále cítím silnou potřebu zkoumat zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.


Více o mně >>


SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Poznejte principy,
které vás podporují

Rodinné konstelace jsou prostředkem jak se vyrovnat s negativním emocionálním dědictvím rodinného systému, které nás ovlivňuje mnohem víc, než jsme schopni dohlédnout, a je určující v tom, jak se nám v životě daří.

Co přinesly víkendové semináře účastníkům

"Možná by se rodinným konstelacím dalo také říkat "léčba obrazy" nebo podobně. Dokáží Vám totiž pomoct vystavět obraz reality, prostřednictvím kterého se může něco zásadního uzdravit ve Vašem srdci. Cesta k vidění tohoto obrazu Vás sice vede prostřednictvím bolesti - traumatu, ale přijetí pravdy v její celosti je osvobozující a životodárný proces, který pozitivně ovlivňuje i Váš další život. To vše se odehrává v bezpečném prostoru, vytvořeném dlouholetou lektorkou.
Petr
"Milá Marcelo, moc Ti chci ještě jednou poděkovat za vše, co se ti během chvíle podařilo přinést do mého života. Dojímá mě, s jakým nasazením a péčí posíláš do světa moudrost, která je tvou osobní zkušeností. Cítím vděčnost za setkání s Tebou i Luďkem, jste pro mě inspirující, ale také srozumitelní a důvěryhodní při objevování dalších vrstev POZNÁNÍ."
Jana

"Čím víc lásky bude v našem srdci,
tím víc lásky bude i v našich vztazích."

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení potíží v jakékoli oblasti života. Osudy našich předků nás totiž ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a jsou určující v tom, jak se nám v životě daří.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Jediný krok, který nevede k cíli,
je ten, který neuděláme

1000 Kč | 60 minut  | osobně nebo přes telefon