LÁSKA • VZTAHY • TRANSFORMACE

Rodinné konstelace

Hledáte více lásky, porozumění a radosti ve vztazích? Vyzkoušejte metodu rodinných konstelací. Konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy "zvenku", propustit minulé negativní zkušenosti a navázat zdravé propojení s energií předků - rodových kořenů. Tak k vám začne proudit více životní síly a vztahům se dostane tepla a lásky.

Ženský kruh
a konstelace

Je určen vám ženám, které potřebujete dosytit potřebu být přijímána a respektována ve svojí jedinečnosti a obnovit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí.

Vícedenní
konstelační
semináře

Pro vás, kteří cítíte intenzivní potřebu porozumět sami sobě, svým blízkým a životu a trvale se posunout směrem ke štěstí a hojnosti. Poznejte principy, které vás podporují. 

Večerní
rodinné
konstelace

Jsou určeny vám, kteří chcete poznat skryté souvislosti, kterými utváříte vztah k sobě, druhým, svému zdraví i penězům. Přijďte odhalit, kudy vede cesta k radosti, lásce i úspěchu.

Jediný krok, který nevede k cíli je ten, který neuděláme.