Žárlivost aneb kdo jsi bez viny, hoď první kamenem


Když si všimneš, že se někdy tvůj partner chová k jiným ženám s větší galantností, než k tobě, můžeš se tím trápit a litovat se, nebo mu to vyčítat a ptát se: proč?, tlačit na pilu a vyžadovat nebo žadonit, aby tak činil. Také si ale můžeš nalít čistého vína a podívat se, jestli se i ty někdy nechováš k cizím mužským protějškům s větší vstřícností, než k tomu svému.

"Chceš-li, aby se na tebe partner díval s láskou, dívej se tak na sebe nejdřív ty sama."

Pak zjistíš, že výčitky a vztek vystřídal smutek. Uvědomíš si, že nejsi lepší a že jste na jedné lodi. A z ticha a prázdna se v tobě začne rodit nová úroveň lásky.

Knihy, co mě zaujaly
Krishnananda a Amana Trobe: Probouzení zranitelnosti; Caroline Myssová: Anatomie ducha & Sedm úrovní síly a léčení; Bronnie 

Filmy k inspiraci
Dakota 38; Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě; Dobrý Will Hunting; Králova řeč. 


Chcete si o tématu
pohovořit osobně?

Chcete ve svém partnerském vztahu zažívat více otevřenosti, úcty a vzájemného propojení?

Přijměte pozvání k setkání s rodinnými konstelacemi.