17:00 -20:00 | Praha 2 | Cena: 500 Kč

VEČERNÍ KONSTELACE PRO ŽENY

Přijďte objevit pramen lásky ve svém srdci a odhalit hodnotu sebe samých. Pak vnesete i do svých vztahů více úcty, vděčnosti a radosti.

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje, která probíhá ve skupině účastníků. Pracuje s celým rodinným systémem a je vhodná pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života. 

Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví. Skrze porozumění a přijetí složitých nebo traumatických událostí v historii rodu se můžeme znovu vrátit do proudu života, radosti a síly.

"Mít se ráda se svými úspěchy není problém. Uměním je, zachovat se k sobě laskavě, když nám věci nevyjdou."

Pro koho

Pro ženy, které chtějí vnést do svých vztahů více úcty a upřímné radosti a jsou ochotné se na sebe a své vztahy podívat z širšího úhlu pohledu.

Co seminář nabízí

Ve skupině podobně naladěných žen prožijete díky rodinným konstelacím smíření s událostmi, které vás obírají o energii a zdravou laskavost.

Co si odnesete

Oceníte samy sebe ve své jedinečnosti a ojevíte, jak své vztahy tvořit vědomě.

PŘEČTĚTE SI O CESTĚ Z KONFLIKTU

Ukotvím-li se v srdci, můžu svému partnerovi říct: „Děkuji ti za lásku, k níž se dostávám uzdravováním zranění, která spolu otevíráme."

O KONSTELACÍCH

Poznejte principy,
které vás podporují

Rodinné konstelace jsou metodou osobního rozvoje a jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení potíží v jakékoli oblasti života. Více o konstelacích

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Do emailu uveďte, prosím i telefonní kontakt na sebe.