LÁSKA & VZTAHY

Inspirace na každý den

Čím víc lásky bude ve tvém srdci,
tím víc lásky bude ve tvém vztahu. 

Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě.
Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu.
Nejde o to, co nám udělali druzí,
ale o to, co s tím uděláme my.

LÁSKA, KTERÁ NEZNÁ HRANIC.

Když si na tobě tvůj muž vylije frustraci, protože jsi udělala něco jinak, než očekával, a ty máš najednou na jazyku také nějaký podobný jed, kterým bys mu to chtěla vrátit, ale místo toho udržíš v sobě ten přetlak, a jen se mlčky díváš do jeho očí a cítíš bolest a nikam před ní neutíkáš, a dovoluješ, aby tě na chvíli vzala kamsi daleko..., ona postupně vyčerpá svůj potenciál a rozpustí se. Pak si možná uvědomíš, že i ty podobným způsobem zraňuješ, když si nevíš rady se svojí emocionální nepohodou. A až se s tebou bude chtít příště tvůj muž milovat, obejmeš skrze něj bolest - nejen tu vlastní, kterou cítíš, ale i bolest, kterou způsobuješ jemu nebo druhým a neuvědomuješ si to. Pak se pozvolna začne otvírat ve tvém srdci prostor pro lásku, která nezná hranic.

S partnerským vztahem je to jako s rostlinou.
Když ji budeš zalévat málo, bude chřadnout. Když jí dáš vody moc,
uhnijí jí kořeny, a také o ni přijdeš.

ŽÁRLIVOST

Když si všimneš, že se někdy tvůj partner chová k jiným ženám s větší galantností, než k tobě, můžeš se tím trápit a litovat se nebo mu to vyčítat a ptát se: proč?, tlačit na pilu a vyžadovat nebo žadonit, aby tak činil. Také si ale můžeš nalít čistého vína a podívat se, jestli se i ty někdy nechováš k cizím mužským protějškům s větší vstřícností, než k tomu svému. Pak zjistíš, že výčitky a vztek vystřídal smutek. Uvědomíš si, že nejsi lepší a že jste na jedné lodi. A z ticha a prázdna se v tobě začne rodit nová úroveň lásky.

Láska neklade otázky.

PEČUJ O SVOU VNITŘNÍ KRÁSU

Lásku muže nezískáš pěčí o něj, jako bys byla jeho matka, ani péčí o sebe, jako bys byla jeho milenka, ale péčí o svůj vnitřní prostor. Když zabalíš soucitem svá vnitřní zranění, která ti partner svým chováním "probouzí ze spánku zapomnění",  a přestaneš je schovávat před ním i sama před sebou. A když pak takhle vědomě a bez obviňování přistoupíš ke konfliktu, který se mezi tebou a tvým partnerem občas odehraje, a protruchlíš rány svojí vlastní minulosti, otevřeš své srdce a tím i dveře k další úrovni lásky mezi vámi.

Někdy nemusíš všemu rozumět.
Můžeš to nechat jen tak prostě jit.

SOUNÁLEŽITOST

Pocit přijetí a sounáležitosti zažiješ, když budeš se svým partnerem bez obviňování sdílet, jak se cítíš, místo toho, co si myslíš. Tehdy se uvolní obrany tvoje i jeho a energie lásky se mezi vámi dá opět do pohybu.

Vytvořit harmonický partnerský vztah je jako postavit dálnici.
Teprve, když zdoláme nekonečnou horu přípravných prací, 
 si pak můžeme jízdu po ní užívat.

SKUTEČNÝ UŽITEK

Když tě nadzvedne něco, co tvůj partner odbyde nebo udělá jinak, než sis přála nebo očekávala, nedovol emoci, kterou to v tobě probudilo, aby udávala směr, kterým se bude ubírat tvoje jednání. Nereaguj. Dýchej. Buď. Tak dlouho, až ucítíš, že přetlak v tobě povolil. Teprve potom, co v tobě proběhne tenhle proces transformace, budeš vědět, co na to říct tak, aby to přineslo skutečný užitek. Tobě i jemu.

TRANFORMACE

Když si dlouhodobě nevíš rady ve vztahu se svým mužem a dospěješ do stádia, že rozchod s ním se ti jeví jako jediné, co už zbývá, zkus se zamyslet, co je hlavním motivem, proč chceš odejít. Pokud jsou to nepříjemné emoce z toho, jak se k tobě chová, či jak je nepřítomný, zvaž, co je vlastně to, od čeho chceš pryč. Kdyby v tobě partner tyto emoce neprobouzel, odcházela bys? Pak ale to, od čeho chceš pryč, jsou tvoje vlastní pocity a ne tvůj partner. Co, kromě toho, že si sbalíš kufry (nebo je sbalíš jemu), můžeš ještě udělat? Zkus vložit energii do toho, abys těmto pocitům porozuměla a rozklíčovala, odkud se berou a jaké poselství pro tebe mají.  Zjistíš, že pod vším tím vztekem a nenávistí či bezmocí někde na dně tvojí duše čeká bolest. A když jí od sebe přestaneš odhánět a dovolíš jí na chvíli existovat, odejde  skrze tvoje vědomé prožívání ven. Postupně se vypaří se jako pára nad chladnoucím hrncem. Pak ke svému překvapení zjistíš, že tě příště podobné chování tvého muže již nezraní a že on již nedisponuje mocí v tobě tyto negativní pocity probudit. A když i potom budeš vnímat, že se vaše cesty rozcházejí, můžeš se s ním rozloučit jako s přítelem, se kterým si ušla kus cesty, mnohému ses naučila a za mnohé mu vděčíš. Pak teprve bude tvé srdce otevřené pro lásku a ty připravena na (nový) vztah.


Chcete si o některém tématu pohovořit osobně?

Chcete ve svém partnerském vztahu zažívat více otevřenosti, úcty a vzájemného propojení?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými kostelacemi.

MYŠLENKY