SMÍŘENÍ & ODPUŠTĚNÍ 

Inspirace pro každý den

Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí
a ztrácíme vitalitu. Nejde o to co nám udělali druzí,
ale o to, co s tím uděláme my.

Není důležité, v co věříš,
ale jakým člověkem se díky tomu stáváš.

ODEVZDÁNÍ

Když se stane něco, co nemůžeš změnit a ty bys "dal nevím co za to", aby to změnit šlo, změníš se ty sám. Jsou tři cesty, ze kterých volíš, po které se budeš dál ubírat. Zůstaneš ve vzdoru k tomu, co se stalo? Rezignuješ? Nebo se s tím smíříš? Odevzdáš se tomu, co nás přesahuje a řekneš životu ano i přes všechnu bolest nebo vztek, které v tobě ta situace vyvolala? Nebo s tím budeš bojovat a tvoje srdce se o kousek víc uzavře?

Tenhle text mě napadnul jednoho prosincového rána 2020 těsně předtím, než mi můj bratr zavolal, že se u něho objevily nějaké potíže. Okamžitě odjel do nemocnice a do týdne zemřel.

Někdy nemusíš všemu rozumět.
Můžeš to nechat jen tak prostě jít.

MOC NAD BEZMOCÍ

Když si nevíš rady s bezmocí, která se náhle objeví při nějaké traumatizující události, a místo, abys s ní zůstal, jí potlačíš a proměněnou ve vztek vyšleš do svého okolí, zmaříš šanci stát se plněji člověkem. Když ale dovolíš, aby tě bezmoc na chvíli odnesla do svého světa a tak s sebou vzala i část tvého ega, které chce vše řídit, spojí tě to se soucitem a laskavostí, která se za ním nachází.

Když od sebe odeženeme smutek,
připravíme se i o možnost víc se přiblížit lásce.

UTRPENÍ A JEHO TRANSFORMUJÍCÍ POTENCIÁL

Vzdorujeme-li utrpení, které nám do života občas vstoupí, zatrpkneme. Když se ale poddáme jeho transformačnímu potenciálu, prohloubí se náš soucit a rozšíří schopnost milovat bez podmínek.

SMUTEK

Je důležité dovolit si prožívat smutek a smířit se s tím, že k nám lidem patří.  Když slzy odmítneme a ony přestanou téct a přinášet úlevu od bolesti, ztratíme postupně i schopnost upřímně se smát. 

Zkušenosti, které nás posouvají, si obvykle dobrovolně nevybíráme.

TRUCHLENÍ

Truchlení je přirozený proces, kterým se loučíme s někým, koho jsme milovali; kdo odešel z našeho života a už se do něj nevrátí.
Nesnažte se rychle zapomenout. Dejte prostor smutku, aby mohl postupně odejít; nenechte ho ale vládnout. Přijměrte pomoc těch, kteří vás budou umět tímto nelehkým obdobím provést. Mějte se sebou trpělivost při léčení takhle hlubokých ran.

Zlo neodstraníš zlem, ale ani snahou o dobro.


Chcete si o některém tématu pohovořit osobně?

Chcete porozumět hlubším souvislostem, kterými tvoříte okolnosti svého života?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými kostelacemi.

MYŠLENKY