SMÍŘENÍ & ODPUŠTĚNÍ 

Inspirace pro každý den

Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my.

Není důležité, v co věříš,
ale jakým člověkem se díky tomu stáváš.

ODEVZDÁNÍ

Když se stane něco, co nemůžeš změnit a ty bys "dal nevím co za to", aby to změnit šlo, změníš se ty sám.Jsou tři cesty, ze kterých volíš tu, po které se dál budeš ubírat. Zůstaneš ve vzdoru k tomu, co se stalo, rezignuješ nebo se s tím smíříš? Odevzdáš se tomu, co nás přesahuje, a řekneš životu ano i přes všechnu bolest nebo vztek, které v tobě ta situace vyvolala? Nebo s tím budeš bojovat a tvoje srdce se o kousek víc uzavře?

Někdy nemusíš všemu rozumět.
Můžeš to nechat jen tak prostě jít...

MOC NAD BEZMOCÍ

Když si nevíš rady s bezmocí, která se náhle objeví při nějaké traumatizující události, a místo, abys s ní zůstal, jí potlačíš a proměněnou ve vztek vyšleš do svého okolí, zmaříš šanci stát se plněji člověkem. Když ale dovolíš, aby tě bezmoc na chvíli odnesla do svého světa a tak s sebou vzala i část tvého ega, které chce vše řídit a mít pod kontrolou, spoji tě to se soucitem a laskavostí, která se za ním nachází.

TRUCHLENÍ

Truchlení je přirozený proces, kterým se loučíme s někým, koho jsme milovali; kdo odešel z našeho života a už se do něj nevrátí.
Nesnažte se rychle zapomenout. Dejte prostor smutku, aby mohl postupně odejít; nenechte ho ale vládnout. Přijměte pomoc těch, kteří vás budou umět tímto nelehkým obdobím provést.

MYŠLENKY

Objevte svou vnitřní krásu
i laskavou sílu v hloubi své nespoutanosti.