PŘIJETÍ & SEBELÁSKA

Inspirace pro každý den

Mít se ráda se svými úspěchy není problém.
Uměním je, zachovat se k sobě laskavě,
když nám věci nevyjdou.

Základy každého vztahu tvoří zdravá sebeúcta.

VNITŘNÍ SVOBODA

Pocit naštvání a zlosti na druhého člověka tě opustí, když si uvědomíš svůj díl odpovědnosti, kterým jsi danou situaci spolu s ním vytvořil. Opustíš obrany svého ega a slunce ve tvé duši opět zasvítí.

RESPEKT MÍSTO STRACHU

Respektuj, ale nepodléhej strachu.

S láskou k sobě samým se nerodíme,
ale životem dopracováváme.

VĚDOMÍ SÍLY

Když ti druhý řekne něco, co se tě dotkne nebo naštve, a ty bys mu to mohl snadno vrátit, ale neuděláš to, spojíš se v sobě se silou, díky které vytvoříš lepší dnešek. Pro sebe i zbytek světa.

DAR

Jediné, co se ti neztratí, je to, co dáš.

CÍl

Buď kdykoli ochotna přerušit to, co děláš. Ne proto, aby ses něčemu vyhnula, ale abys zjistila, jestli v tom chceš stále pokračovat.

Hrdinstvím není stát se bezchybným,
ale přiznat se ke svému selhání.

JAK SI ZLEPŠIT NÁLADU

Někomu něco dej; gestem, povšimnutím, oceněním. S někým se dej do hovoru, udělej něco pro druhého. Někoho pozdrav, když tě to napadne a i když to obvykle neděláš. Stane se to, že uvedeš do pohybu energii a začneš prožívat propojeni s ostatními lidmi. Uvědomíš si, že jsi s nimi na jedné lodi a prázdnotu a iluzi oddělenosti vystřídá uvolnění, pocit bezpečí a hlubší spokojenosti. Vytvoříš pro sebe to, co nevědomky čekáš, až v tobě zažehne někdo jiný.

Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě.
Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to, co nám udělali druzí,
ale co s tím uděláme my.

ZRALOST

Chtít naplnit neuspokojené potřeby z dětství, je jako, snažit se vodou naplnit nádobu,  které chybí dno.

&

Cesta ke zralosti nevede skrze nevědomou snahu o naplnění neuspokojených potřeb z dětství (například vymáháním pozornosti), ale skrze schopnost opravdového smíření se s průběhem výchovy a jejími důsledky v dospělosti.

Mít se ráda neznamená ani tak dělat nebo koupit si, co chceš a kdy chceš, ale začleňovat do života aktivity, které přispívají ke tvé
tělesné, duševní i duchovní pohodě.

OTEVŘI SVÉ SRDCE

Druhého neštve to, když jsi smutná, ale když vzdoruješ se smutku poddat. Když smutek zamaskuješ do hávu nevlídnosti, roztrpčenosti, naštvání či uzavření se. Pak se ti jednoduše vrací, co vysíláš. Když ale dovolíš smutku, aby skrze tebe prošel a uvolnil místo lásce, o které se ve tvém srdci s ní dělí, pak se i k tobě vrátí láskyplná pozornost ze tvého okolí.

ODVAHA

Říct "promiň" nebo "omlouvám se", vyžaduje odvahu.

Pravdu neumlčíš, lásku nezničíš.

JAK NALOŽIT S NEPŘÁTELI

Proč neoplácet zlo zlem? Protože zlo, které vyšleš, se k tobě vrátí. Nalož s ním tak, že jeho existenci necháš zaniknout. Třeba takhle: Až ti bude někdo nepříjemný od pohledu a ty s ním budeš muset o něčem jednat, uvědom si myšlenku, která tě napadla, když jsi toho člověka uviděl. Všimni si emoce, kterou v tobě setkání s ním probudilo. A pak si od této emoce a od té myšlenky kousek poodstup. Uvědom si, že ti ten člověk dává skrze emoce zprávu o tobě samotném. Zůstaň neutrální a nepovyšuj se nad ním, ani se nepodbízej. Bude-li tě tvá mysl svádět k tomu, aby ses povyšoval, uvědom si, že nejsi lepšíi.  Pokud nezachytíš tyto jemné pochody, které se v tobě automaticky spouštějí, bude vaše spolupráce či rozhovor drhnout. Nezapracuj na sobě ale proto, abys ho touhle technikou "ošálil". Takhle to nefunguje. Cílem je vrátit se k sobě. Ten, kdo soudí a srovnává se, nejsi ty. Je to jen tvoje součást. Ty dokážeš tyto pochody mysli sledovat a z pozice pozorovatele zvolit, jak se zachováš. Nemusíš být otrokem svých automaticky naskakujících myšlenek či emocí. Po takovém vědomém zacházení s nimi se v tobě rozprostře zvláštní pocit pokoje, radosti a vnitřní síly. A tenhle pocit daleko přesáhne uspokojení z výhry, když se ti podaří druhého uargumentovat, či nad ním jakkoli jinak zvítězit.

Abychom mohli být "spokojeni" s druhými lidmi,
musíme být zdravě spokojeni prvně s tím, jací jsme my sami.

ENERGIE LÁSKY

Druhý člověk tu není proto, aby zaplnil tvoji vnitřní prázdnotu, ale aby ti svojí přítomností umožnil uvést do pohybu energii lásky. Třeba tím, že projevíš vděčnost za něco, co do tvého života přináší.

RODOVÁ ZÁTĚŽ  & DĚDIČNÝ HŘÍCH,  KARMA 

Karma nebo dědičný hřách /rodová zátěž je určující v tom, kolik energie k nám proudí skrze naše rodové kořeny. Z té pak vyrůstá pocit vlastní hodnoty a míra sebeúcty. Záleží na nás, jak s tím naložíme a jestli toto dědictví rozvineme.

ODPUŠTĚNÍ

Neschopnost odpouštět sobě nebo druhým, je jed, který nás obírá o vitalitu a rozkládá naše vztahy i zdraví.

ČAS

Problém není v tom, že den má jen 24 hodin, ale že máme potřebu dělat toho víc, než nám prospívá.

Nedívej se na to, co nebo jak dělají ostatní.
Žij svůj vlastní život.


Chcete si o některém tématu pohovořit osobně?

Chcete porozumět hlubším souvislostem,
které utváří váš postoj k sobě samým?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými kostelacemi.

MYŠLENKY