& DALŠÍ

Inspirace pro každý den

Jediný krok, který nevede k cíli,
je ten, který neuděláme.

Podstatné není to, jaké emocionální dědictví si ze svého rodu neseme,
ale jak s ním naložíme.

SKUTEČNÁ POMOC OBVYKLE
NEBÝVÁ OCENĚNA POTLESKEM.

Je to spíše o podpoře a schopnosti vytvořit prostor pro sdílení těžkostí druhého, aby si ze své výzvy našel cestu sám. Není o nevědomé snaze pomoci  mu proto, abychom udělali dojem nebo se mu (sobě) zalíbili a tak sklidili body. Cítili se důležití či nepostradatelní a tak v bezpečí. A ten druhý o něco víc oslaben s pocitem neschopnosti, protože si ze své situace nenašel východisko sám. Skutečná pomoc je výzvou pro nás samotné. Teprve, když jsme schopni ustát svojí vlastní nejistotu, můžeme z ní pomoci najít cestu ven i někomu jinému. 

Můžeš nemít rád to, co druhý člověk dělá, ale nenech se vtáhnout ke
zlosti na něho samotného.  
 

ODPOČINEK V PRAVÝ ČAS

Když si dovolíš nedodělat nějakou začatou práci, a vyhovíš tak hlasu svého vnitřního kompasu, přinese ti to více užitku, než "na krev" urvané dokončení.

TEMPO

Čím vyšší tempo, tím mělčí prožitek.

UČITEL

Skrze vztah s lidmi, se kterými máme největší problém, se můžeme toho o sobě nejvíc dovědět a naučit. 

VDĚČNOST

Vděčnost je projevem moudrosti.

Zdravá spiritualita vede k úctě ve vztahu k sobě samým,
druhým lidem a životu; ne k uctívání nebo k boji o to, čí Bůh je ten pravý.

PEČUJ O SVOU VNITŘNÍ KRÁSU

Lásku muže nezískáš pěčí o něj, jako bys byla jeho matka, ani péčí o sebe, jako bys byla jeho milenka, ale péčí o svůj vnitřní prostor. Když zabalíš soucitem svá vnitřní zranění, která ti on svým chováním "probouzí ze spánku zapomnění",  a přestaneš je schovávat před ním i sama před sebou. A když pak takhle vědomě a bez obviňování přistoupíš ke konfliktu, který se mezi tebou a tvým partnerem občas odehraje, a protruchlíš rány svojí vlastní minulosti, otevřeš své srdce a tím i dveře k další úrovni lásky mezi vámi.
 

JAK UVÉST ENERGII LÁSKY DO POHYBU

Druhý člověk /partner tu není proto, aby zaplnil tvoji vnitřní prázdnotu, ale aby ti svojí přítomností umožnil něco dát, a tak uvést do pohybu energii lásky. 

Když změníš odmítavý postoj k tomu, co se kolem tebe odehrává,
rozplynou se i negativní emoce s tím spojené.

SPLÍN

Špatná nálada nebo splín nemusí nutně určovat tvoje chování. Jsi to ty sama, kdo se rozhoduje, čemu dá přednost, a jakou informaci nakonec vyšle do svého okolí. Zvolíš vědomou odpověď nebo automatickou reakci? Radost nebo utrpení?

ODPOVĚDNOST

Když čekáme na vyřešení své situace či nějakého konfliktu zvenku, vzdáváme se spoluodpovědnosti za jeho vznik. Tak se ale vzdáváme i své síly a schopnosti danou situaci řešit.

NEODBYTNOST

Když dokážeš usměrnit neodbytnost okamžitého naplnění nějaké své potřeby, dovolíš životu, aby tě naplnil dlouhodobě tím nejlepším.

OPRAVDOVÁ SÍLA

Když tě někdo sejme a ty se místo na odplatu soustředíš na pocit,  který to v tobě vyvolalo, udělal jsi první krok na cestě k opravdové síle.

Problém nezmizí jen proto, že ho odmítáme vidět.

NADĚJE

Naděje je jako světlo na konci tunelu

VÝZVA

Výzvami je potřeba procházet, ne se před nimi chránit.

CESTA

Raději bloudit, než se na cestu nikdy nevydat

AUTOMATICKÉ MYŠLENKY

Lásce se otevíráme, když se neztotožňujeme s negativními myšlenkami, které nám automaticky naskakují, když druhé soudíme nebo jimi pohrdáme. Vzdát se téhle hry a udržet sami sebe v nestranném pozorovateli, je prvním krokem do nebes :)

SOUCIT

Ten kdo provokuje, nejvíc potřebuje soucit.

Moudrost se šíří tím, že jí žijeme, ne tím, že poučujeme.

CESTA K CÍLI

K cíli nevede jeden velký krok, ale mnoho malých.

ZRALÁ DOSPĚLOST

Cesta ke zralosti nevede skrze nevědomou snahu o naplnění neuspokojených potřeb z dětství, ale skrze schopnost opravdového smíření se s průběhem výchovy a jejími důsledky v dospělosti.

SMUTEK

Člověk není nikdy smutný proto, co se děje tam ve vnějším světě,
ale proto, co má sám uvnitř . 

VOLBA

Podstatné není to, jaké emocionální dědictví si ze svého rodu neseme, ale jak s ním naložíme.

POZORNOST

Pozornost je energie. Na co ji zaměřujeme, to posilujeme. 

Chtít naplnit neuspokojené potřeby z dětství, je,
jako snažit se vodou naplnit nádobu, které chybí dno.

ÚCTA

Dítě jednoho dne vstoupí do dospělosti. Chovat se k němu s úctou můžeš už dnes.

SOUCIT

Když dítě spadne a odře si koleno a pláče, nepotřebuje žádné vysvětlování typu: "to bude zase dobré - vždyť se ti nic tak hrozného nestalo" nebo otázky: "proč jsi běžel tak rychle" „říkala jsem ti, abys tam nelezl“ nebo dobře míněné rady co a jak příště. To, co potřebuje, je, být viděno a objato se svou bolestí. To mu můžeme dát ale jen tehdy, jsme-li schopni zacházet laskavě sami se sebou a respektovat vlastní křehkost.

DOSPĚLOST & ZRALOST

Dospělost se projevuje funkci pohlavních orgánů. Zralost moudrostÍ.

Když se cítíme šťastní, nepátráme po smyslu života.

POŽADAVEK

Když chceš po dítěti něco, co odmítá a s čím má v tu chvíli problém, nesoustřeďuj se na jeho vzdor, ale na to, abys sama sebe udržela v klidu. Neočekávej, že projeví souhlas s tím, co po něm chceš. Nereaguj a mlčky ho svojí vědomou a laskavou přítomností podporuj, aby se jeho emoce mohly uvolnit a projevit. Když jeho vzdor nebudeš živit svým odmítáním, pozvolna odezní. Trpělivě čekej, až bude schopné tvůj požadavek přijmout. 

CO ZASEJEŠ, TO SKLIDÍŠ

Kolik do svých dětí vložíš, tolik ti jednou vrátí.  & S jakou mírou úcty se chováme ke svým dětem, když jsou malé, s takovou se budou chovat oni k nám, když dospějou a my zestárneme.

Uč se pojmenovávat své emoce a mluvit víc o tom co prožíváš,
než o tom, co si myslíš.
Tak se staneš pro své blízké mnohem srozumitelnější. 


Chcete si o některém tématu pohovořit osobně?

Chcete porozumět hlubším souvislostem,
kterými tvoříte svůj život?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými kostelacemi.

MYŠLENKY